Gạch giá rẻ

Gạch giá rẻ là dòng gạch được noithatstore.com nhập về từ nhà máy với giá rẻ hơn so với gạch lát nền chính phẩm loại 1. Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, kích cỡ. Nguồn gạch giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch này chỉ thích hợp công trình nhà trọ, xưởng, nhà cấp 4 nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng.

Chúng tôi luôn có nguồn gạch lát nền giá rẻ thường xuyên với số lượng lớn. Để có được sự đa dạng trong lựa chọn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

Hotline: 0934 978 999 - 0906 040 887

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66000

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66000

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66001

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66001

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66002

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66002

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66010

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66010

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66011

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66011

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66012

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66012

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66015

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66015

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66016

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66016

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66017

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 CN66017

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6004

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6004

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6003

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6003

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6002

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6002

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6001

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6001

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3677

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3677

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3675

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3675

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3674

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3674

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3671

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3671

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3668

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3668

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3667V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3667V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3664V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3664V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3662

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3662

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3658

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3658

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3655V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3655V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3653V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3653V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3647

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3647

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3644

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3644

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3638

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3638

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3635V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3635V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3632V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3632V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3627V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3627V

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3624

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3624

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3621

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3621

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3615

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3615

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3612

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3612

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3609

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3609

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3606

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3606

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3603

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3603

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3601

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 3601

Đá bóng kính 80x80 Viglacera TB 882

Đá bóng kính 80x80 Viglacera TB 882

Gạch Viglacera 80x80 bóng kính 2 da TS5802

Gạch Viglacera 80x80 bóng kính 2 da TS5802