Gạch trang trí tự nhiên

Đá ghép ong đen vàng HL3E-1

Đá ghép ong đen vàng HL3E-1

Đá ghép ong đen HL3E-2

Đá ghép ong đen HL3E-2

Đá ghép ong vàng HL3E-3

Đá ghép ong vàng HL3E-3

Đá ghép ong xám HL3E-4

Đá ghép ong xám HL3E-4

Đá ghép vàng xám HL3E-5

Đá ghép vàng xám HL3E-5

Đá chẻ ghép xanh HL3E-6

Đá chẻ ghép xanh HL3E-6

Đá ghép 4 màu HL3E-7

Đá ghép 4 màu HL3E-7

Đá ghép 3 màu HL3E-9

Đá ghép 3 màu HL3E-9

Đá ghép 4 màu hồng ánh HL3E-10

Đá ghép 4 màu hồng ánh HL3E-10

Đá chẻ ghép xanh vàng HL3E-11

Đá chẻ ghép xanh vàng HL3E-11

Đá ghép đen HL3E-12

Đá ghép đen HL3E-12

Đá chẻ ghép vàng HL3E-13

Đá chẻ ghép vàng HL3E-13

Đá ghép vàng HL3E-14

Đá ghép vàng HL3E-14

Đá ghép trắng đen HL3E-15

Đá ghép trắng đen HL3E-15

Đá kiểu dòng sông đen HL3D-1

Đá kiểu dòng sông đen HL3D-1

Đá kiểu răng lược trắng sữa HL3D-2

Đá kiểu răng lược trắng sữa HL3D-2

Đá kiểu sóng thần đen HL3D-3

Đá kiểu sóng thần đen HL3D-3

Đá kiểu sóng thần vàng HL3D-4

Đá kiểu sóng thần vàng HL3D-4

Đá kiểu mặt nhẵn bóng xanh ngọc HL3D-5

Đá kiểu mặt nhẵn bóng xanh ngọc HL3D-5

Đá kiểu mặt nhẵn đơn hồng HL3D-6

Đá kiểu mặt nhẵn đơn hồng HL3D-6