Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x60 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn ( nguyên cont) .Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, kích cỡ.Nguồn gạch ốp tường  giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2 loại 3, lỗi màu sắc.Gạch ốp tường có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 50.000 vnđ tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được thêm ưu đãi về giá. Hotline : 0934 978 999     0906 040 887

Gạch ốp tường Prime 30x60 9065

Gạch ốp tường Prime 30x60 9065

Gạch ốp tường Prime 30x60 9066

Gạch ốp tường Prime 30x60 9066

Gạch ốp tường Prime 30x60 9067

Gạch ốp tường Prime 30x60 9067

Gạch ốp tường Prime 30x60 9068

Gạch ốp tường Prime 30x60 9068

Gạch ốp tường Prime 30x60 9069

Gạch ốp tường Prime 30x60 9069

Gạch ốp tường Prime 30x60 9070

Gạch ốp tường Prime 30x60 9070

Gạch ốp tường Prime 30x60 9071

Gạch ốp tường Prime 30x60 9071

Gạch ốp tường Prime 30x60 9072

Gạch ốp tường Prime 30x60 9072

Gạch ốp tường Prime 30x60 9073

Gạch ốp tường Prime 30x60 9073

Gạch ốp tường Prime 30x60 9074

Gạch ốp tường Prime 30x60 9074

Gạch ốp tường Prime 30x60 9075

Gạch ốp tường Prime 30x60 9075

Gạch ốp tường Prime 30x60 9085

Gạch ốp tường Prime 30x60 9085

Gạch ốp tường Prime 30x60 9086

Gạch ốp tường Prime 30x60 9086

Gạch ốp tường Prime 30x60 9087

Gạch ốp tường Prime 30x60 9087

Gạch ốp tường Prime 30x60 9088

Gạch ốp tường Prime 30x60 9088

Gạch ốp tường Prime 30x60 9089

Gạch ốp tường Prime 30x60 9089

Gạch ốp tường Prime 30x60 9090

Gạch ốp tường Prime 30x60 9090

Gạch ốp tường Prime 30x60 15317

Gạch ốp tường Prime 30x60 15317

Gạch ốp tường Prime 30x60 15318

Gạch ốp tường Prime 30x60 15318

Gạch ốp tường Prime 30x60 15319

Gạch ốp tường Prime 30x60 15319