Gạch giá rẻ 50x50 lát nền

Gạch lát nền 50x50 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn (nguyên cont). Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kích cỡ. Nguồn gạch lát nền giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch lát nền có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 30.000 vnđ nên tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được ưu đãi thêm về giá.

Hotline : 0934 978 999     0906 040 887

Gạch giá rẻ 50x50 đen trơn QP5210

Gạch giá rẻ 50x50 đen trơn QP5210

Gạch giá rẻ 50x50 đỏ kim sa P5010

Gạch giá rẻ 50x50 đỏ kim sa P5010

Gạch giá rẻ 50x50 đỏ trơn P5031

Gạch giá rẻ 50x50 đỏ trơn P5031

Gạch giá rẻ 50x50 trắng trơn P5029

Gạch giá rẻ 50x50 trắng trơn P5029

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7993

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7993

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7733

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7733

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7728

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7728

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7724

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7724

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5555

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5555

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5554

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5554

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5552

Gạch giá rẻ 50x50 PAK PB5552

Gạch giá rẻ 50x50 HG A35123

Gạch giá rẻ 50x50 HG A35123

Gạch giá rẻ 50x50 HG A35122

Gạch giá rẻ 50x50 HG A35122

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5064

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5064

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5063

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5063

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5062

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5062

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5061

Gạch giá rẻ 50x50 FICO Z5061

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7732

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7732

Gạch giá rẻ 50x50 Prime KTS15559

Gạch giá rẻ 50x50 Prime KTS15559

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7729

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7729