Gạch giá rẻ 50x50 lát nền

Gạch lát nền 50x50 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn (nguyên cont). Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kích cỡ. Nguồn gạch lát nền giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch lát nền có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 30.000 vnđ nên tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được ưu đãi thêm về giá.

Hotline : 0934 978 999     0906 040 887

Gạch giá rẻ 50x50 xanh ngọc KT5073

Gạch giá rẻ 50x50 xanh ngọc KT5073

Gạch giá rẻ 50x50 trắng trơn P5029

Gạch giá rẻ 50x50 trắng trơn P5029

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GM509

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GM509

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5035

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5035

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5036

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5036

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5037

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5037

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5038

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5038

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5039

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5039

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5040

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5040

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5041

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5041

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5042

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5042

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5045

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5045

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5046

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ GSE5046

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM501

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM501

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM502

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM502

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM504

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM504

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM505

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM505

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM506

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM506

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM507

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 mờ HM507

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 Ý Mỹ EA561

Gạch lát nền giá rẻ 500x500 Ý Mỹ EA561