Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn ( nguyên cont) .Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kích cỡ.Nguồn gạch ốp tường giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch ốp tường có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 30.000 vnđ tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được thêm ưu đãi về giá.

Hotline: 0934 978 999 - 0906 040 887

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3101

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3101

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3103

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3103

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3104

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3104

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3102

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3102

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3106

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3106

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3107

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3107

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3108

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3108

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3109

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TVY3109

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường PH34500V

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường PH34500V

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường PH34502V

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường PH34502V

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4500

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4500

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4502

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4502

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4503

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4503

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4504

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4504

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4505

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4505

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4506

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4506

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4507

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4507

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4510

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường TPV4510

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3435

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3435

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3434

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3434