Gạch giá rẻ 25x40 ốp tường

Gạch ốp tường 25x40 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn (nguyên cont). Nguồn hàng này có theo từng đợt, đa dạng về mẫu mã, mù sắc, kích cỡ. Nguồn gạch ốp tường giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch ốp tường có giá thấp hơn so với hàng chính phẩm loại 1 từ 7.000 vnđ tới 20.000 vnđ nên tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được ưu đãi thêm về giá.

Hotline: 0934 978 999     0906 040 887

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV45P

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV45P

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV46

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV46

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV37

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV37

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV38

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV38

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV39

Gạch giá rẻ 25x40 KTSV39

Gạch giá rẻ 25x40 PH2562V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2562V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2563V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2563V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2565V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2565V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2566V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2566V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2568V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2568V

Gạch giá rẻ 25x40 PH2569

Gạch giá rẻ 25x40 PH2569