Gạch con sâu

Gạch chữ nhật bóng lát vỉa hè

Gạch chữ nhật bóng lát vỉa hè

Gạch chữ nhật nhám lát vỉa hè

Gạch chữ nhật nhám lát vỉa hè

Gạch con sâu lát vỉa hè

Gạch con sâu lát vỉa hè