Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn ( nguyên cont) .Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kích cỡ.Nguồn gạch ốp tường giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch ốp tường có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 30.000 vnđ tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được thêm ưu đãi về giá.

Hotline: 0934 978 999 - 0906 040 887

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3432

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3432

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30465

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30465

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30464

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30464

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30363

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30363

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V329

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V329

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V326

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V326

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V324

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V324

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V323

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V323

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V320

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V320

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V315

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V315

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V304

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V304

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34025L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34025L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34024L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34024L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34032L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34032L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34030L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34030L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34024L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34024L

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3431

Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3431