Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x60 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn ( nguyên cont) .Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, kích cỡ.Nguồn gạch ốp tường  giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2 loại 3, lỗi màu sắc.Gạch ốp tường có giá giảm so với hàng chính phẩm loại 1 từ 10.000 vnđ tới 50.000 vnđ tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được thêm ưu đãi về giá. Hotline : 0934 978 999     0906 040 887

Gạch Bạch Mã 30x60 H36025

Gạch Bạch Mã 30x60 H36025

Gạch Bạch Mã 30x60 H36024

Gạch Bạch Mã 30x60 H36024

Gạch Bạch Mã 30x60 H36022

Gạch Bạch Mã 30x60 H36022

Gạch Bạch Mã 30x60 H36023

Gạch Bạch Mã 30x60 H36023

Gạch Bạch Mã 30x60 H36021

Gạch Bạch Mã 30x60 H36021

Gạch Bạch Mã 30x60 H36020

Gạch Bạch Mã 30x60 H36020

Gạch Bạch Mã 30x60 H36019

Gạch Bạch Mã 30x60 H36019

Gạch Bạch Mã 30x60 H36018

Gạch Bạch Mã 30x60 H36018

Gạch Bạch Mã 30x60 H36017

Gạch Bạch Mã 30x60 H36017

Gạch Bạch Mã 30x60 H36016

Gạch Bạch Mã 30x60 H36016

Gạch Bạch Mã 30x60 H36015

Gạch Bạch Mã 30x60 H36015

Gạch Bạch Mã 30x60 H36014

Gạch Bạch Mã 30x60 H36014

Gạch Bạch Mã 30x60 H36013

Gạch Bạch Mã 30x60 H36013

Gạch Bạch Mã 30x60 H36012

Gạch Bạch Mã 30x60 H36012

Gạch Bạch Mã 30x60 H36102

Gạch Bạch Mã 30x60 H36102

Gạch Bạch Mã 30x60 H36101

Gạch Bạch Mã 30x60 H36101

Gạch Bạch Mã 30x60 H3601

Gạch Bạch Mã 30x60 H3601

Gạch Bạch Mã 30x60 H3600

Gạch Bạch Mã 30x60 H3600

Gạch Bạch Mã 30x60 H36011

Gạch Bạch Mã 30x60 H36011

Gạch Bạch Mã 30x60 H36010

Gạch Bạch Mã 30x60 H36010

Gạch Bạch Mã 30x60 H36009

Gạch Bạch Mã 30x60 H36009

Gạch Bạch Mã 30x60 H36008

Gạch Bạch Mã 30x60 H36008

Gạch Bạch Mã 30x60 H36007

Gạch Bạch Mã 30x60 H36007

Gạch Bạch Mã 30x60 H36006

Gạch Bạch Mã 30x60 H36006

Gạch Catalan 50x86 5806

Gạch Catalan 50x86 5806

Gạch Catalan 50x86 5805

Gạch Catalan 50x86 5805

Gạch Catalan 50x86 5804

Gạch Catalan 50x86 5804

Gạch Catalan 50x86 5801

Gạch Catalan 50x86 5801

Gạch Catalan 50x86 5803

Gạch Catalan 50x86 5803

Gạch Catalan 50x86 5802

Gạch Catalan 50x86 5802

Gạch Catalan 50x86 5801

Gạch Catalan 50x86 5801

Gạch điểm Tasa 40x80 4804

Gạch điểm Tasa 40x80 4804

Gạch Tasa 40x80 4803

Gạch Tasa 40x80 4803

Gạch điểm Tasa 40x80 4802

Gạch điểm Tasa 40x80 4802

Gạch Tasa 40x80 4801

Gạch Tasa 40x80 4801

Gạch Catalan 40x80 4809

Gạch Catalan 40x80 4809

Gạch Catalan 40x80 4808

Gạch Catalan 40x80 4808

Gạch Catalan 40x80 4807

Gạch Catalan 40x80 4807

Gạch Catalan 40x80 4806

Gạch Catalan 40x80 4806

Gạch Catalan 40x80 4805

Gạch Catalan 40x80 4805