Gạch giá rẻ 25x40 ốp tường

Gạch ốp tường 25x40 giá rẻ là sản phẩm noithatstore.com thường xuyên nhập về với số lượng lớn (nguyên cont). Nguồn hàng này có theo từng đợt, đa dạng về mẫu mã, mù sắc, kích cỡ. Nguồn gạch ốp tường giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch ốp tường có giá thấp hơn so với hàng chính phẩm loại 1 từ 7.000 vnđ tới 20.000 vnđ nên tiết kiệm chi phí xây dựng tương đối cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ để cập nhật nhiều mẫu mã mới cũng như có được giá tốt hơn khi quý khách cần lấy số lượng lớn hoặc lấy cho cả công trình nhà xây dựng sẽ được ưu đãi thêm về giá.

Hotline: 0934 978 999     0906 040 887

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2000

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2000

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2001

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2001

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2002

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2002

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2003

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2003

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2005

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2005

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2005P

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2005P

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2006

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 TPV2006

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 Prime KTSV52

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 Prime KTSV52

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 Prime KTSV53

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 Prime KTSV53

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2558

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2558

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2567

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2567

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2568

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2568

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2571

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2571

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2572

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2572

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2573

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2573

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2574

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2574

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2575

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2575

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2576

Gạch ốp tường giá rẻ 25x40 PH2576

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV43

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV43

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV44P

Gạch giá rẻ 25x40 Prime KTSV44P