Gạch vỉa hè, gạch Terrazzo

Gạch terrazzo là loại gạch sản xuất thủ công bằng công nghệ nén trên dây chuyền máy móc chất lượng cao của Tây Ban Nha.Gạch chuyên dụng lát công trình vỉa hè, sân, quảng trường với giá rẻ, tiết kiệm vật tư và nhân công.

noithatstore.com đặt sản xuất sản phẩm gạch vỉa hè trong thời gian 5 ngày tính từ ngày đặt hàng.Chúng tôi có thể mang mẫu tới công trình cho khách hàng lựa chọn,trình mẫu với chủ đầu tư.

Vui lòng liên hệ để có giá tốt hơn và dịch vụ tốt nhất:    0934 978 999    0906 040 887

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu đỏ

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu đỏ

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu xám

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu xám

Gạch vỉa hè Terrazo 40x40 trơn màu xanh

Gạch vỉa hè Terrazo 40x40 trơn màu xanh

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu vàng

Gạch vỉa hè Terrazzo 40x40 trơn màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP1 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP2 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP3 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP4 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP4 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP4 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP4 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP5 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP5 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP5 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP5 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP8 màu vàng

Gạch vỉa hè 40x40 QP10

Gạch vỉa hè 40x40 QP10

Gạch vỉa hè 40x40 QP11

Gạch vỉa hè 40x40 QP11

Gạch vỉa hè 40x40 QP12 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP12 màu xám

Gạch vỉa hè 40x40 QP12 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP12 màu đỏ

Gạch vỉa hè 40x40 QP14

Gạch vỉa hè 40x40 QP14

Gạch vỉa hè 40x40 QP15 màu đá

Gạch vỉa hè 40x40 QP15 màu đá

Gạch vỉa hè 40x40 QP15 màu xanh

Gạch vỉa hè 40x40 QP15 màu xanh