Gạch giá rẻ

Gạch giá rẻ là dòng gạch được noithatstore.com nhập về từ nhà máy với giá rẻ hơn so với gạch lát nền chính phẩm loại 1. Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, kích cỡ. Nguồn gạch giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch này chỉ thích hợp công trình nhà trọ, xưởng, nhà cấp 4 nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng.

Chúng tôi luôn có nguồn gạch lát nền giá rẻ thường xuyên với số lượng lớn. Để có được sự đa dạng trong lựa chọn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

Hotline: 0934 978 999 - 0906 040 887

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36104

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36104

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36105

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36105

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36106

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36106

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36108

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 BNC 36108

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36000V6PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36000V6PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36046PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36046PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36045PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 GR36045PH

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 ST3611

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 ST3611

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 ST3612

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 ST3612

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 TQA3600

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 TQA3600

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 TQA3612

Gạch ốp tường giá rẻ 30x60 TQA3612

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8023

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8023

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8011

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8011

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6068

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6068

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6069

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6069

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6067

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6067

Đá bóng kính Catalan 60x60 CD 6066

Đá bóng kính Catalan 60x60 CD 6066

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 CD 6065

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 CD 6065

Đá bóng kính trắng toàn phần Catalan 60x60 6010

Đá bóng kính trắng toàn phần Catalan 60x60 6010

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8052

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8052

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8053

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8053

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8054

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8054

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8059

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8059

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8034

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8034

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8020

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8020

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S411 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S411 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S410 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S410 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S409 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S409 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S408 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S408 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S406 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S406 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S403 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S403 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S402 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S402 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S401 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 S401 HH

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4208

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4208

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4207

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4207

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4206

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4206

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4204

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4204

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4203

Gạch sân vườn giá rẻ 40x40 MH4203

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8021

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8021

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8022

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8022