Gạch giá rẻ

Gạch giá rẻ là dòng gạch được noithatstore.com nhập về từ nhà máy với giá rẻ hơn so với gạch lát nền chính phẩm loại 1. Nguồn hàng này có theo từng đợt đa dạng về mẫu mã, kích cỡ. Nguồn gạch giá rẻ có được do gạch tồn kho, gạch thanh lý, gạch loại 2, loại 3, lỗi màu sắc. Gạch này chỉ thích hợp công trình nhà trọ, xưởng, nhà cấp 4 nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng.

Chúng tôi luôn có nguồn gạch lát nền giá rẻ thường xuyên với số lượng lớn. Để có được sự đa dạng trong lựa chọn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

Hotline: 0934 978 999 - 0906 040 887

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6068

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6068

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6069

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6069

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6067

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6067

Đá bóng kính Catalan 60x60 CD 6066

Đá bóng kính Catalan 60x60 CD 6066

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 CD 6065

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 CD 6065

Đá bóng kính trắng toàn phần giá rẻ Catalan 60x60 6010

Đá bóng kính trắng toàn phần giá rẻ Catalan 60x60 6010

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8052

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8052

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8053

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8053

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8054

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8054

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8055

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8055

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8059

Đá bóng kính giá rẻ 80x80 Catalan 8059

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8034

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8034

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8020

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8020

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8021

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8021

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8022

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8022

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8023

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8023

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8011

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 80x80 8011

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6039

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6039

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6042

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6042

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6802

Đá bóng kính giá rẻ Catalan 60x60 6802

Đá bóng kính 80x80 Viglacera TB811

Đá bóng kính 80x80 Viglacera TB811

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6004

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6004

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 6605

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 6605

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6003

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6003

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 6601

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 6601

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6002

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6002

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 695

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 695

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6001

Gạch men giá rẻ 60x60 VH6001

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 657

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 657

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15206

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15206

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 631

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 631

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15205

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15205

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 626

Đá bóng kính toàn phần giá rẻ 60x60 626

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15204

Gạch giá rẻ 60x60 Prime 15204

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7732

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7732

Gạch giá rẻ 50x50 Prime KTS15559

Gạch giá rẻ 50x50 Prime KTS15559

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7729

Gạch giá rẻ 50x50 Prime 7729

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5001

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5001

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5002

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5002

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5003

Gạch giá rẻ 50x50 FICO VH5003